Skip to main content

Handelsbetingelser

Produktinformation:
På Fresani.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til post@Fresani.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen, priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen. Alle priser er vist ex. moms. I parentes kan se prisen inkl. Moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Fresani.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Fresani.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til
Fresani.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og Fresani.dk er først indgået, når fresani.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
Betaling 14 dages netto. Modtager Fresani II Aps ikke betalingen rettidigt vil betalingen sendt videre til inkasso og alle udgifter vedrørende dette tilskrives køber. Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:
Ved eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal dette ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Fresani.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Fresani.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Fresani.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Fresani’s egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Fresani.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Fresani.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret
Meddeler køber Fresani.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Fresani.dk det modtagne beløb retur. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Opgaver der er specielt lavet til den enkelte køber, yder Fresani II Aps ikke returret på. Hvis der er nogen for form gravering eller speciel ændringer ved det bestilte produkt bortfalder fortrydelsesretten.

Gældende for virksomheder (Handlende der anfører firmanavn på ordren)

Der er ingen fortrydelsesret for virksomheder, Fresani II Aps forbeholder sig ejendomsrettetn til varerne indtil den fulde købesum er betalt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholder påhviler
køberen.

Hjemmesiden www.Fresani.dk drives af firmaet: Fresani II Aps

CVR nr: 34074909
TELEFON: 98431433
ADRESSE: Niels Juels vej 12, 9900 Frederikshavn

Forbehold for ændringer:
Fresani II Apsforbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk